icono Todo o que debes saber icono

Benvido/a á Oficina virtual de Industria, a ferramenta que a Comunidade Autónoma de Galicia pon a disposición da cidadanía e das empresa como porta de acceso á información actualizada e servizos online relacionados cos procedementos vinculados á D.X de Enerxía e Minas.

Aquí pode realizar a presentación electrónica de solicitudes, modificar e cesar os datos de presentacións realizadas, pagar taxas administrativas e outros trámites relacionados.

CONSULTAS PÚBLICAS
  • Empresas rexistradas en Galicia
  • Consulta de empresas no ámbito da seguridade industrial (instalacións de electricidade, gas, calefacción...) rexistradas na C.A de Galicia

  • Talleres rexistrados en Galicia
  • Consulta de talleres de reparación de vehículos rexistrados na C.A. de Galicia.

  • Rexistro Integrado Industrial
  • Consulta de empresas rexistradas no Rexistro Integrado Industrial, do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

  • Entidades de formación
  • Consulta de entidades de formación no ámbito da seguridade industrial rexistradas na C.A de Galicia